Батерия

Батерията на Sony PRS-T1 е вградена в корпуса и не може да се вади или сменя лесно от потребителя. Грижата за батерията ще я поддържа по-дълго работоспособна и ще спести разходи.

Има ли нужда от зареждане?

При нормална експлоатация (четене по 2-3 часа на ден, около 20°C околна температура и изключен wi-fi) батерията няма да има нужда от зареждане между 2 седмици и 1 месец.

Индикатор на батерията

Намира се в горния десен ъгъл на екрана.

  1. Състояние на заряда в батерията. При останала една чертичка е време да се планира зареждане.
  2. Батерията е на 100% заредена. Може да се изключи от компютъра и да се ползва четеца.
  3. Батерията се зарежда. Не изключвай кабела, компютъра или четеца.

Зареждане на батерията от компютъра

Компютърът и четецът трябва да са включени. Използвай кабелчето за връзка с компютъра и го включи в двете устройства. Изчакай малко и ще се появи диалогов екран с бутон и картинка на кабелчето.

×

Внимавай!

Ако ще зареждаш четеца по този начин, трябва да се увериш, че компютъра няма да влезе в sleep mode или standby mode (енергоспестяващите режими). Ако не знаеш дали е включен такъв режим, зареждай четеца само когато активно ползваш компютъра. Зареждането трае около 2,5 часа.

Зареждане или връзка с компютъра

  • За да заредиш четеца, натисни бутона с къщичката (в средата на реда физически бутони).
  • За режима на предаване на данни от компютъра към четеца, докосни нарисувания бутон с надпис "Data Transfer Mode" на екрана.

Зареждане чрез адаптер от контакт

Използвай кабелчето за връзка в компютъра и включи големия му конектор в адаптера. Включи адаптера в контакта. Включи другия край на кабела (малкия конектор) в четеца.

Методи за икономия на енергията и грижа за батерията

Честото зареждане и съхраняването в неподходящи условия намаляват живота на батерията.

  • Ако не планираш да използваш четеца дълго време, изключи го напълно. Провери дали не е разреден преди това.
  • Не оставяй дълго време четеца с разредена батерия - това може да я повреди или да намали капацитета й.
  • Използвай и съхранявай четеца си при стайна температура или поне в препоръчвания диапазон от 5°C до 35°C. Ниските температури разреждат батерията по-бързо.
  • Изключвай функцията Wi-Fi, ако няма да ползваш интернет в момента, ако на мястото, където ще четеш няма безжичен интернет или четецът ти не е конфигуриран да го ползва. Търсенето на мрежа хаби батерията повече от нормалното ползване на интернет. Как се изключва виж тук.