Работа с библиотеката

Как се работи с Calibre и как Sony PRS-T1 комуникира с Calibre е тема на друг раздел. Тук е описано само как да организираш виртуалната си библиотека в самия електронен четец.

Изтриване на книги

 1. От началния екран влез в "Books".
 2. Натисни бутона "Меню" и избери "Delete Books"
 3. Ще се отвори списъка с книги, като пред всяка има кутийка за отметка (Ако си в режим на показване на библиотеката като корици с книги, кутийката за отметка е в долния десен ъгъл на всяка корица). Избери книгите за изтриване. Може да са повече от една и от различни страници в списъка с книги.
 4. В горната част на екрана при заглавието има два бутона. Докосни "Done", ако искаш да изтриеш книгите или "Cancel", ако се отказваш.
 5. Ще се появи прозорец с въпрос за потвърждение на изтриването. Докосни бутона "Yes".

Защита на книгите от изтриване

Операцията е аналогична на изтриването на книги като последователност на действията. Просто вместо "Delete Books" след натискането на бутон "Меню", се избира "Protect Books".

Бърз и лесен достъп до тези 2 опции имаш, когато от списъка с книги докоснеш и задържиш по-дълго пръст върху заглавието на книгата. От менюто, което ще се появи можеш да избереш:
 • Open: за отваряне на книгата за четене
 • Delete: изтриване на книгата
 • Protect: защита на книгата от изтриване
 • Info: информация за книгата

Работа с колекции

Колекциите са начин да подредиш книгите във виртуалната си библиотека по някакъв логичен за теб признак - по автор, жанр или поредица. Неотваряните още книги можеш да намериш в служебната колекция "Unread Books", в която те се сортират автоматично.

Забележка: принципно тази колекция е за непрочетени книги, но отворената веднъж книга вече се класифицира като прочетена, независимо дали е отворена само заглавната страница или е четена до край.

Добавяне в колекция

 1. Можеш да добавиш книга в колекция, като от "Books" натиснеш бутон "Меню"
 2. В показания списък избираш "Add to Collection" (иконката в горния ред в ляво).
 3. Избираш колекцията, в която искаш да добавиш книги
 4. Показва се списък с всички книги и кутийка за отметка в ляво до заглавието на всяка (Ако си в режим на показване на библиотеката като корици с книги, кутийката за отметка е в долния десен ъгъл на всяка корица). Слагаш отметки на книгите, които искаш да добавиш в колекцията.
 5. Натискаш бутона "Done" за потвърждение или бутона "Cancel" за отказ.

Етикетите в Calibre автоматично се разпознават като колекции в Sony PRS-T1. Библиотеката може да се сортира по-удобно и със заглавия на колекции на български още от Calibre, преди книгите да са качени на четеца.

Редактиране на колекция

От началния екран избираш "Collections". Извежда се списък с колекциите книги.

 • Можеш да добавиш нова колекция, като докоснеш иконката с книгите в горния десен ъгъл.
 • Ако имаш много колекции, можеш да търсиш по име, като докоснеш иконката с лупата в горния десен ъгъл.
 • Можеш да изтриеш колекция, като натиснеш бутон "Меню" и докоснеш иконката "Delete Collections"